info@roadtripsafaris.com | +31 (0)6-26633474

Trek je eigen plan

 

Autohuurofferte Aanvragen

Uitleg Autoverzekering

Het autorijden in Namibië en Botswana is totaal anders vergeleken met autorijden in Nederland en België. Zo rijdt men in Namibië en Botswana aan de linkerkant van de weg en gelden er andere verkeersregels. Daarnaast is men in Namibië en Botswana niet verplicht tot het afsluiten van een autoverzekering. Daardoor is men zelf verantwoordelijk voor de afhandeling van eventueel opgelopen schade. Om onze reizigers met een gerust hart te laten genieten van de reis, zijn alle huurauto's voorzien van een standaard autoverzekering.

Alle huurders / bestuurders moeten minimaal 25 jaar of ouder zijn. Men moet minimaal 2 jaar in het bezit zijn van het rijbewijs om een auto te mogen huren.

Standaard verzekering

Alle huurauto’s zijn door het autoverhuurbedrijf standaard verzekerd tegen verkeersongevallen¹ voor 90% van de (nieuw)waarde. De overige 10% van de waarde is het eigen risico wat wordt gedragen door de klant. Het eigen risico dient als waarborg middels een creditcard gedaan te worden bij aankomst bij het autoverhuurbedrijf. De waarborg kan over verschillende creditcards worden verspreid, wanneer deze creditcards allen op naam van de hoofdboeker staan. In het geval van geen schade, wordt deze waarborg bij het inleveren van de huurauto teniet gedaan. Naast de algemene uitsluitingen is bij deze verzekeringsvorm ook glas- en bandenschade voor het eigen risico van de klant.

Afkoop van het eigen risico

Aan de klant wordt de mogelijkheid geboden om het eigen risico af te kopen door het betalen van een extra fee per dag. Deze fee is afhankelijk van het type voertuig en het aantal inzittenden. Het is mogelijk om het eigen risico gedeeltelijk of tot een maximum van N$ 1.500,- af te kopen.
De verschillende afkoopvormen zijn:
› Reductie 1: 50% afkoop
› Reductie 2: 87,5% afkoop
› Reductie 3: afkoop tot een resterend eigen risico van N$ 1.500,-

Reductie 1 & 2

De afkoop van het eigen risico helpt in het geval men een ongeval heeft waar een derde partij bij betrokken is. Zowel de schade aan de eigen huurauto als die aan het voertuig van de derde partij is boven het bedrag van het eigen risico gedekt.
Let op: bij Reductie 1 en 2 is schade aan banden, ruitschade en schade als gevolg van eenzijdige ongevallen uitgesloten. Ook schade als gevolg van een zandstorm is uitgesloten.

Reductie 3

Deze verzekeringsvorm is uitgebreider dan Reductie 1 en 2. Extra ingesloten is:
› Ruitschade
› Bandenschade (1 band)
› Eenzijdige ongevallen (uitgesloten zijn schades a.g.v. nalatigheid zoals te hard rijden, rijden onder invloed, etc.)
› Zandstormschade
Hierbij geldt altijd het eigen risico van N$ 1.500,-
Let op: Reductie 3 is in geen geval te vergelijken met het Europese "Volledig Casco" of "All Risk" waarbij alle schade altijd gedekt is onafhankelijk van de aard van de schade of de schuldvraag. Deze vorm kent men simpelweg niet in Namibië.

Eenzijdige ongevallen

Onder eenzijdige ongevallen vallen bijvoorbeeld het van de weg af raken en/of omrollen/omkieperen zonder dat er een andere partij bij betrokken is. Een voorbeeld is ook het achteruit rijden tegen een paaltje of boom.

Dekking verzekeraar

Bij beide verzekeringsvormen wordt de schade door de verzekeraar gedekt voor het betreffende deel indien:
› het een verkeersongeval betreft volgens de door de verzekeraar gehanteerde definitie;
› er geen sprake is van nalatigheid van de bestuurder en inzittenden;
› het geen uitsluiting betreft, zoals opgenomen in de algemene voorwaarden.

Verkeersongeval

Onder een verkeersongeval wordt verstaan: een ongeval waarbij een ander voertuig of een voetganger of een dier betrokken is.
Let op: eenzijdige ongevallen, zoals bijvoorbeeld het van de weg af raken en/of omrollen/omkieperen zonder dat er een andere partij bij betrokken is, is dus niet gedekt bij Reductie 1 en 2. Ook niet wanneer men bijvoorbeeld uitwijkt voor een overstekend dier.

Nalatigheid

Onder nalatigheid wordt verstaan: de situatie, waarbij de bestuurder en/of inzittenden zich niet volgens de wet of algemeen geldende regels gedragen. Voorbeelden van nalatigheid, waarbij de verzekeraar de schade niet dekt, zijn schades die voortkomen uit:
› het rijden onder invloed;
› het overtreden van de snelheidslimiet;
› het door 'rood licht' rijden;
› het rijden door water (rivieren, moerassen, zee, etc.) wat hoger komt dan de treeplank;
› het niet correct hanteren van de koppeling of versnellingen.

Uitsluitingen

Schade die bij voorbaat al uitgesloten is voor dekking door de verzekeraar is onder andere:
› (brand)schade door sigaretten, lucifers en/of aanstekers;
› schade doordat men op de motorkap of het dak gestaan of gelopen heeft;
› schade door een omgeslagen auto, zonder dat er een andere partij bij betrokken is (behalve bij Reductie 3);
› glasschade (behalve bij Reductie 3);
› schade aan banden (door lekkage, klapband en/of overmatige slijtage) (behalve bij Reductie 3);
› schade als gevolg van het rijden door water;
› schade door zandstormen (behalve bij Reductie 3);
› schade aan persoonlijk bezittingen;
› schade aan koppeling en versnelling, als gevolg van verkeerd gebruik, etc.

Uitsluitingen op de 24-uurs service en verlaagd eigen risico

In bepaalde gebieden gaat de 24-uurs service niet op. Dit komt veelal doordat deze gebieden moeilijker bereikbaar zijn. Omdat de huurder zelf kiest om van de doorgaande wegen af te wijken zijn tevens sleepkosten voor rekening van de huurder. U wordt uiteraard zo spoedig mogelijk geholpen, maar het sturen van hulp kost meer tijd. De gebieden zijn: Kaokoland en Bushmenland in Namibië, alle parken en omliggende gebieden in Botswana, heel Zimbabwe, Zambia, Mozambique en Malawi.

Het verlaagd eigen risico geldt niet voor Zimbabwe, Zambia, Mozambique en Malawi. De dagen dat u in (één van) deze landen doorbrengt hoeft u niet betalen voor de reductie. U kunt het bedrag voor deze dagen terugkrijgen door uw paspoort met stempels te laten zien bij het inleveren van de auto.

Diefstal

In geval van diefstal, gaat het eigen risico op. Kosten boven het eigen risico zijn gedekt, mits men als een goed huisvader voor het voertuig heeft zorg gedragen, het voertuig afgesloten heeft en alle sleutels van het voertuig kan overhandigen.

Bandenschade

Banden hebben bij aflevering minimaal 6 mm profiel (3 mm voor reservebanden). Schade aan banden is niet gedekt (bij Reductie 3, 1 band ingesloten). In geval van een lekke of kapotte band kunt u deze onderweg laten maken of u kunt een nieuwe band aanschaffen om zo uw reis te kunnen voortzetten. Bij terugkomst wordt de schade bepaald op basis van het aantal mm profiel op het moment dat u de auto ontving. Er wordt ook rekening gehouden met of u wel/niet een nieuwe band heeft gekocht.

Zandstorm

In geval van een zandstorm dient men onmiddellijk te stoppen en te proberen een tijdelijke schuilplaats te vinden voor het voertuig. Als dit niet mogelijk is kan men niet anders dan stapvoets doorrijden, maar beperk de snelheid zoveel mogelijk. Schade als gevolg van een zandstorm is niet gedekt. Zandstormen komen het meest voor aan de kust bij een oostenwind. Schade als gevolg van een zandstorm is alleen gedekt bij Reductie 3.

Politierapport noodzakelijk

In geval van schade is het altijd vereist om een politierapport op te laten maken. Wanneer u in de mogelijkheid bent om foto's te nemen, dan is dit zeer aan te raden.

Sleepkosten

Sleepkosten bij een ongeval komen voor rekening van de huurder.

Claim handling fees

De administratieve kosten van een schade, de zogenaamde 'claim handling' komen voor kosten van de huurder.

Dekking door 'eigen' verzekering

Bij sommige verzekeringsmaatschappijen is het mogelijk zich te verzekeren voor schade aan de huurauto, die niet gedekt worden door de hierboven genoemde verzekering van de verhuurmaatschappij. Ook dekken sommige creditcards mogelijke niet gedekte schade. Wij raden aan om vooraf het nodige uit te zoeken en te regelen.

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij naar de uitgebreide polisvoorwaarden van de verzekering die u ontvangt bij het autoverhuurbedrijf.

1) Let op: zie definitie van ongevallen welke wordt gehanteerd door de verzekeringsmaatschappij met inachtneming van nalatigheid en alle uitsluitingen.